Tiếng chim - Trang 4

Chyên mục ‘Tiếng chim’

Đây là kho dữ liệu chuyên chia sẻ những hiệu ứng tiếng chim hót, tiếng chim kêu… của Yeualo.com. Bạn có thể sử dụng các hiệu ứng âm thanh tiếng tiếng chim hót, tiếng chim kêu này vào các mục đích khác nhau như dùng làm hiệu ứng âm thanh tiếng động ghép vào phim ảnh khi dựng phim, cài nhạc chuông điện thoại, cài nhạc chuông tin nhắn độc đáo…