Bản quyền

Hầu hết tất cả các nội dung bài viết trên Yeualo.com đều tự biên soạn, do cộng tác viên gửi bài hoặc tham khảo từ internet, nội dung hình ảnh, nội dung âm thanh như nhạc chuông, hình nền do Yeualo.com tự sáng tạo hoặc sưu tầm từ internet.

Nếu bạn cho rằng một nội dung trên Yeualo.com thuộc sở hữu bản quyền của bạn và bạn không cho phép chia sẻ hoặc bạn thấy nội dung không phù hợp để chia sẻ trên Yeualo.com thì có thể liên hệ với Yeualo.com chúng tôi để được gỡ bỏ. Và nếu bạn chia sẻ một nội dung từ Yeualo.com thì chỉ cần để nguồn đường link đến bài viết đó trên trang web Yeualo.com mà không cần xin bản quyền.

Câp nhật: 15/03/2020