Tiếng động vật - Trang 1

Chyên mục ‘Tiếng động vật’

Đây là kho dữ liệu chuyên chia sẻ những hiệu ứng âm thanh tiếng động vật kêu, tiếng vật nuôi kêu của Yeualo.com. Bạn có thể sử dụng các hiệu ứng âm thanh tiếng động này vào các mục đích khác nhau như dùng làm hiệu ứng âm thanh tiếng động ghép vào phim ảnh khi dựng phim, cài nhạc chuông điện thoại, cài nhạc chuông tin nhắn…