Cùng tác giả

Xin chào, Tôi là initsuuu là cộng tác viên mới trên yeualo.com .
  • ROM là gì? ROM stock và ROM cook khác nhau như thế nào?

    ROM thật ra là một hệ điều hành của thiết bị Android. ROM có thể được tùy chỉnh được cũng như là thằng window trên máy tính chúng ta thường dùng vậy. ROM là một hệ điều hành được cài sẵn trên Android gồm có những chức năng như nghe, gọi hay nhắn tin và…